Geschiedenis

De oprichting
In 1949 wordt door enkele inwoners van het voormalige Benedenknype besloten om een muziekkorps op te richten. De initiatiefnemers waren de heren Ynze Scheper, Tjeerd de Jong, Johannes Vd Laan en Hille Baker. Na vele voorbereidingen en vergaderingen kon het korps op 21 april 1949 worden opgericht. Als dirigent wordt de heer Douwe Akkerman benoemd. De naam van het korps wordt Crescendo en de contributie was destijds f 0,30 cent. Tijdens de eerste repetitie zijn er 37 muzikanten aanwezig. Het eerste concert wordt al in oktober gegeven en daar werden 6 nummers gespeeld.

De jaren ‘50
Op 18 februari en 2 maart 1950 is de eerste uitvoering bij J.A. De Vries in Bovenknijpe en op 4 maart in zaal Bouma in de Benedenknijpe. Daarnaast werd er ook nog door de leden een toneelstuk opgevoerd.
Dit jaar werd ook de eerste serenade gebracht bij het 55 jaar getrouwde echtpaar v.d. Schoot. Op 9 oktober, speelt het korps al zittend in de praam, bij de jaarlijkse gondelvaart. In 1951 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours en wel in Rijs. In de vierde afdeling werd een eerste prijs behaald. (Zie bovenste foto)
Ook werd er dit jaar oudpapier ingezameld, om nieuwe instrumenten te kunnen kopen. In 1953  is het leden aantal reeds terug gelopen naar 24. In 1959 bestond het korps 10 jaar er waren toen 25 leden en 1 leerling.

De Jaren ‘60
In 1960 werd voor het eerst in samenwerking met het Knypster doarpskoor
een concert gegeven in de doopsgezinde kerk. Dit jaar wordt er op het
concoursin Garderen, een 1e prijs behaald in de 1e afdeling! Ook worden
er 4 mars trommels aan geschaft, zodat het korps bij het marcheren beter
uit de voeten kan. In 1961 daalde het aantal leden tot een dieptepunt 14 personen. Toch wordt het korps lid van de Friese bond van Harmonie en Fanfare korpsen. Door een ledenwerfactie stijgt het ledenaantal gelukkig weer tot 24.
In 1962 worden er uniformen aangeschaft. Blauwe broek met bies, wit overhemd, blauwe stropdas en een blauw mutsje. (zie foto). In 1967 stopt dirigent Akkerman en wordt opgevolgd door Karst Overwijk.

1962 – Cresendo loopt parade op de Meijerweg. Hier ook goed te zien de nieuwe uniformen, en het nieuwe slagwerk.

De Jaren ‘70
In 1971 stopt de heer Overwijk alweer met het dirigeren, hij wordt snel opgevolgd door de heer Marco Hasselaar.  In 1974 bestaat het korps alweer 25 jaar. De tijd gaat hard en er worden drie leden in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige lidmaatschap n.l. Riekent Keuning, Keimpe Nijholt en Henk Minkema. In 1976 gaat het steeds slechter met het korps, en een dirigent wordt te duur, daarom gaat Feike van Dijk het korps dirigeren. Daarnaast wordt er ook een jeugdkorps opgericht om op die manier de jeugd beter met de muziek te kunnen betrekken. In 1979 worden de clubgebouwen van korfbal vereniging Kinea en van voetbal vereniging ReadSwart geopend met muzikale begeleiding van Crescendo. Ook wordt er tijdens Sint Maarten optocht gespeeld. Het aantal leden is gegroeid tot 30.

De jaren ‘80
In 1984 werd het jeugd orkest opgenomen in het A orkest. Deze jaren werden veel serenades gebracht voor nieuwbouw projecten en jubilarissen. In 1985 werd er voor het eerst en koffieconcert in samenwerking met het koor georganiseerd deze traditie heeft vele jaren stand gehouden tot 2005 aan toe. In 1986 werd de samenwerking met het koor nog heviger, de Anjer collecte werd gezamenlijk georganiseerd. Dit bracht natuurlijk extra geld in het laadje. In 1987 werd Feike van Dijk ernstig ziek, hij moest daarom ook noodgedwongen het dirigent stokje neerleggen. Van Dijk, heeft ontzettend veel voor Crescendo betekend. Gelukkig kon er wel een opvolger worden gevonden en dit was de heer Jan Heida. Dit jaar werd er ook een actie gehouden voor nieuwe instrumenten. De opbrengst was ruim f 9000,–. In 1989 werd het 40 jarig jubileum uitbundig gevierd. In een bomvolle doopsgezinde kerk speelde Crescendo het dak er af. Het Orkest bestond nu uit 38 leden.

De jaren ‘90
In 1999 was het het 50 jaar jubilieum van Crescendo. Een bijzondere avond in Café de Knyp waar het korps bestuur en leden vele felicitaties in ontvangst namen. Het concert werd in samenwerking met toneelvereniging
‘De Krinkjespuijers’ gedaaan, wat tot hilarische taferelen leide. Er werd van deze jubileum uitvoering een complete video (VHS) gemaakt.
Crescendo schommelde rond de 30 leden.

De Jaren 2000
In december 2003 Is de dirigent, Jan Heida, plotseling aan een ziekte overleden, wat tot een grote schok binnen de vereniging leide.
Gelukkig was er snel opvolging van de nieuwe dirigent Iede Hoekstra. In 2004 deed crescendo mee aan het Gouden Spiker Festival in Bakkeveen.
Helaas was dit muzikaal niet zo’n succes, er werden geen prestaties zoals in de begin jaren van de verening geleverd. In 2006 deed Crescendo mee
aan het Frysk Fanfare Festival in Heerenveen. Door dit Optreden kwam Crescendo ook nog op Omrop Fryslan In “muzyk maskelien”.
Op dat moment had Crescendo Maarliefst 41 leden, waarvan veel jeugd.
Helaas stopte Iede Hoekstra na 6 jaar wegens een te drukke agenda.

Er brak een roerige tijd met het korps en de dirigenten aan. In 2009 kwam dorpsgenoot Rinse Tichelaar voor het korps te staan. De samenwerking verliep stroef waardoor na 1,5 jaar afscheid van elkaar werd genomen. Het aantal leden was inmiddels gedaald naar een kritiek punt van maar 15 leden. Het voortbestaan van de vereniging hing aan een zijden draadje. Gelukkig kon er terug gevallen worden op de voormalige dirigint Iede Hoekstra die het korps naar de uitvoering kon leiden.

De jaren ‘10

Het seizoen 2011-2012 kwam Jan ten Bos als interim dirigent voor een jaar om het korps uit de brand te helpen. Na een prettige samenwerking met Jan, kwam uiteindelijk Rinze Hogeterp voor het korps te staan. Een uitzonderlijke positieve man, met perfectie voor de muziek, maar met een kritisch oog. Om de vereniging met de tijd mee te laten gaan is er sinds 2012 een website, en wordt de communcitatie op een eigentijdse manier gedeeld via diverse social media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter. In oktober 2012 deed Crescendo sinds decenia’s weer mee aan de jubilerende Allegorische optocht, niet lopend, maar met een eigen gebouwde praal wagen met als thema “Crescendo on Tour”.

In 2013 en 2015 is Crenscendo gestart met het project ‘Muziek in de klas’ om de basisschool leerlingen in De Knipe kennis te laten maken met de (blaas) muziek. Hieruit vloeide dat er een klein groepje kinderen iedere week muziek les kreeg. Helaas leverde dit niet genoeg nieuwe aanwas op, waardoor na diverse succesverhalen van andere verenigingen in 2016 gestart werdt met het muziekproject voor volwassenen. Dit resulteerde op een groot succes en wat zeker herhaald gaat worden.

Sinds Rinze aan het roer staat is de jaarlijkse uitvoering aangepast met een eigentijdse twist. Zo werdt in 2015 en 2016 het Jaarconcert gehouden met een speciaal onderdeel, “il Maestro De Knipe”, gebaseerd op het populaire televisie programma Maestro van de AvroTros. In 2017 en 2018 werdt het Jaarconcert omgedoopt tot Valentijnsconcert. De jaarlijkse kerst-inn is een populaire traditie geworden in De Knipe, waar ook vele bezoekers op afkomen.

Het korps telt nu 25 leden en 3 leerlingen, de weg omhoog is ingeslagen, maar op alle fronten in de bezetting kunnen we versterking gebruiken.