CONTACT

Bestuur:
Het bestuur van Crescendo bestaat uit 5 fanatieke leden.

Rieneke Keuning (voorzitter)
Hennie Woudstra (penningmeester)
Jantina Uijterlinde (secretaris)
Ingrid v/d Molen (PR)
Sjoerd van der Meer (vice-voorzitter)

Neem contact op met het bestuur door middel van een email:
Email het bestuur: crescendodeknipe@outlook.com     

Muziek-commissie:
Ingrid v/d Molen
Marije v/d Meer
Hinke Minkema
Rinze Hogeterp

Repetitie ruimte:
Ds. Veenweg 61
8456 HK  De Knipe

Repetitie is op elke donderdagavond van 20:00 uur tot 21:45 uur.

Secretaris:

Janitina Uijterlinde 
Telefoon 0513 688511/06 10043077
Email: crescendodeknipe@outlook.com

Postadres:
Muziekvereniging Crescendo
Spinner 29
8456 HZ  De Knipe