top of page

Geschiedenis

De Oprichting
In 1949 werd door enkele inwoners van het voormalige BenedenKnype besloten om een muziekkorps op te richten. De initiatiefnemers waren de heren Ynze Scheper, Tjeerd de Jong, Johannes vd Laan en Hille Bakker. Na vele voorbereidingen en vergaderingen kon het korps op 21 april 1949 worden opgericht. Als dirigent werd de heer Douwe Akkerman benoemd. De naam van het korps wordt Crescendo en de contributie was destijds f 0,30 cent. Tijdens de eerste repetitie zijn er 37 muzikanten aanwezig. Het eerste concert werd al in oktober van hetzelfde jaar gegeven, hier werden  6 nummers ten gehore gebracht.

 

De Jaren ‘50
In het jaar 1950 werd op 18 februari en 2 maart  de eerste uitvoeringen bij J.A. De Vries in BovenKnijpe gegeven en op 4 maart in zaal Bouma in de Benedenknijpe. Daarnaast werd er ook nog door de leden een toneelstuk opgevoerd.
Dit jaar werd ook de eerste serenade gebracht bij het 55 jarig huwelijk van het echtpaar v.d. Schoot.

Op 9 oktober, speelde het korps al zittend in de praam, bij de jaarlijkse gondelvaart.

In 1951 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours en wel in Rijs. In de vierde afdeling werd een 1ste prijs behaald. (Zie bovenste foto)
Ook werd er dit jaar oud papier ingezameld om nieuwe instrumenten te kunnen kopen.

In 1953  is het ledenaantal teruggelopen van 37 naar 24.

In 1959 bestond het korps 10 jaar. Crescendo bestond toen uit 25 leden en 1 leerling.

 

De Jaren ‘60
In 1960 werd voor het eerst in samenwerking met het Knypster doarpskoor
een concert gegeven in de Doopsgezinde Kerk. Dit jaar werd er op het
concours in Garderen een 1e prijs behaald in de 1e afdeling!

Ook worden er 4 marstrommels aangeschaft, zodat het korps bij het marcheren beter
uit de voeten kan.

In 1961 daalde het aantal leden tot het dieptepunt van 14 personen. Het korps wordt  lid van de Friese Bond van Harmonie en Fanfare korpsen. Door een ledenwerfactie stijgt het ledenaantal gelukkig weer tot 24.
In 1962 worden er uniformen aangeschaft. Blauwe broek met bies, wit overhemd, blauwe stropdas en een blauw mutsje. (zie foto). In 1967 stopte dirigent Akkerman. Hij werd opgevolgd door Karst Overwijk.

crescendo geschiedenis 2.jpg

1962 – Cresendo loopt parade over de Meijerweg. 

De Jaren ‘70
In 1971 stopte de heer Overwijk alweer als dirigent van Crescendo. Hij werd opgevolgd door de heer Marco Hasselaar.  

In 1974 bestaat het korps alweer 25 jaar. De tijd gaat hard en er worden 3 leden in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige lidmaatschap n.l. Riekend Keuning, Keimpe Nijholt en Henk Minkema.

In 1976 gaat het steeds slechter met het korps en een dirigent wordt te duur. Dit is de reden waarom lid Feike van Dijk het korps gaat dirigeren. Daarnaast werd er ook een jeugdkorps opgericht om op die manier de jeugd met muziek kennis te laten maken.

In 1979 worden de clubgebouwen van korfbalvereniging Kinea en van voetbalvereniging ReadSwart geopend met muzikale begeleiding van Crescendo. Ook werd er tijdens Sint Maarten optocht gespeeld. Het aantal leden is gegroeid tot 30.

 

De Jaren ‘80
In 1984 werd het jeugd orkest opgenomen in het A orkest. Tijdens deze jaren werden veel serenades gebracht voor nieuwbouw projecten en jubilarissen. In 1985 werd er voor het eerst en koffieconcert in samenwerking met het koor georganiseerd, deze traditie heeft vele jaren stand gehouden (tot 2005).

Vanaf 1986 werd de Anjercollecte gezamenlijk met het koor georganiseerd. Dit bracht natuurlijk extra geld in het laatje.

In 1987 werd Feike van Dijk ernstig ziek, hij moest daarom noodgedwongen het

dirigentstokje neerleggen. Dhr. van Dijk heeft ontzettend veel voor Crescendo betekend. Gelukkig kon er wel een opvolger worden gevonden en dit was de heer Jan Heida.

Dit jaar werd er ook een actie gehouden voor nieuwe instrumenten. De opbrengst was ruim

f 9000,–.

In 1989 werd het 40 jarig jubileum uitbundig gevierd. In een bomvolle doopsgezinde kerk speelde Crescendo het dak er af. Het Orkest bestond nu uit 38 leden.

crescendo geschiedenis 3.jpg

De Jaren ‘90
In 1999 was het het 50 jarig jubilieum van Crescendo. Een bijzondere avond in Café de Knyp waar het korps bestuur en leden vele felicitaties in ontvangst namen. De feestavond werd in samenwerking met toneelvereniging ‘De Krinkjespuijers’ georganiseerd, wat tot hilarische taferelen leidde. Er werd van deze jubileum uitvoering een complete video (VHS) gemaakt.
Crescendo schommelde rond de 30 leden.

 

De Jaren 2000
In december 2003 is dirigent Jan Heida, plotseling overleden, wat tot een grote schok binnen de vereniging leidde.
Gelukkig was er snel opvolging gevonden en kwam Iede Hoekstra voor het korps te staan.
In 2006 deed Crescendo mee aan het Frysk Fanfare Festival in Heerenveen. Door dit optreden kwam Crescendo op Omrop Fryslan in “Muzyk maskelien”.
Op dat moment had Crescendo maar liefst 41 leden, waarvan veel jeugd.
Helaas stopte Iede Hoekstra na 6 jaar wegens een te drukke agenda.

Er brak een roerige tijd aan voor het korps. In 2009 kwam dorpsgenoot Rinse Tichelaar voor het korps te staan. De samenwerking verliep stroef waardoor na 1,5 jaar afscheid van elkaar werd genomen. Het aantal leden was inmiddels gedaald naar een kritiek punt van maar 15 leden. Het voortbestaan van de vereniging hing aan een zijden draadje. Gelukkig kon er terug gevallen worden op de voormalige dirigint Iede Hoekstra die het korps naar de uitvoering begeleide.

De Jaren ‘10

Het seizoen 2011-2012 kwam Jan ten Bos als interim dirigent. Na een prettige samenwerking met Jan, kwam Rinze Hogeterp voor het korps te staan. Een uitzonderlijke positieve, enthousiaste dirigent met perfectie voor de muziek.

Om de vereniging met de tijd mee te laten gaan is er sinds 2012 een website, en wordt de communicatie op een eigentijdse manier gedeeld via diverse social media kanalen zoals YouTube en Facebook.

In oktober 2012 deed Crescendo sinds decennia weer mee aan de jubilerende Allegorische optocht, niet lopend, maar met een eigen gebouwde praalwagen met als thema     “Crescendo on Tour”.

Crescendo geschiedenis 4.jpg

In 2013 en 2015 is Crescendo gestart met het project ‘Muziek in de klas’ om de basisschool leerlingen in De Knipe kennis te laten maken met de (blaas) muziek. Dit kreeg als vervolg dat een klein groepje kinderen iedere week muziekles kreeg. Helaas leverde dit niet genoeg nieuwe aanwas op, waardoor na diverse succesverhalen van andere verenigingen in 2016 gestart werd met het muziekproject voor volwassenen. Dit resulteerde in een groter succes en zal in de toekomst zeker herhaald worden.

Sinds Rinze aan het roer staat is de jaarlijkse uitvoering aangepast met een eigentijdse twist. Zo werd in 2015 en 2016 het Jaarconcert gehouden met een speciaal onderdeel, “il Maestro De Knipe”, gebaseerd op het populaire televisie programma Maestro.

In 2017 en 2018 werd het Jaarconcert omgedoopt tot Valentijnsconcert. In 2019 werd het een zeer geslaagde “Country en Westernavond”.

De jaarlijkse Kerst-Inn is een populaire traditie geworden in De Knipe, waar elk jaar vele bezoekers op afkomen.

Het korps telt nu 26 leden, de weg omhoog is ingeslagen. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

bottom of page